Aktuellt

Sälj mer och kommunicera bättre

Säljutbildning – utifrån DISC

Denna del är en säljutbildning som får dig att växa och bli ditt bästa inom sälj.  Denna del utvecklar medarbetarnas förmågor för att nå ut till kunderna på ett än mer effektivt och tryggt sätt. Det här är ingen traditionell säljutbildning utan utgår från individens styrkor och resurser. Efter utbildningen kommer ni kunna sätta färg på kunderna ni möter och därmed få verktyg som direkt går att använda i vardagen.

På denna tvådagarsutbildning får medarbetarna öva, lära sig knepen och får verktygen till att fortsatt förbättra sin kommunikation utifrån sin profil.

Med kroppsspråk och medvetenhet om hur man uppfattas ökar man sin förmåga till att nå fram bättre med sin kommunikation! Oavsett om vi är säljare eller ej så säljer vi varje dag. Vi ska sälja in grönsaker till våra barn, få våra ungdomar att plugga, få sin respektive att följa med på en resa, få chefen att köpa de idéer man har, få kollegorna med sig i samarbetet osv. Det innebär att denna kurs passar alla som vill bli bättre på att kommunicera oavsett om vad det handlar om. 

Kommunikationen är avgörande för att kunder och kollegor ska uppfatta er ”rätt” och för att ni ska ”sälja” och nå fram på ett effektivt sätt. Visste ni att de första intrycken man får av en person är via kroppsspråket? Röstens klang är det andra man kommer ihåg av en person och innehållet det sista. Det betyder att sättet vi säger saker på är viktigt och medvetenheten om rösten och kroppen går hand i hand.

Före utbildning: Om det finns möjlighet skulle vi föredra att det fanns två-tre inspelade telefonsamtal med kund som vi kan göra en analys av och ta med vid förberedelsen av utbildningen. Detta ger er en än bättre utbildning för er.

Under utbildningen:

Vi går igenom vilka styrkor och utmaningar medarbetarna har utifrån deras DISC-analys. De kommer att få öva praktiskt på att använda sin röst och sitt kroppsspråk för att nå fram bättre i kundmöten både fysiska och per telefon. Vi kommer att träna på de olika färgerna, vilka är de mest utmanande och hur kan man möta dem på bästa sätt, vi kommer gå igenom vilka uttryck/kommenterar som fungerar och inte. Vi kommer även gå igenom hur man bygger man långsiktiga relationer med respektive färg.

Kursen innehåller humoristiska inslag om kroppens användande samt rösten dolda klanger. Deltagarna får även en inblick i hur pass viktigt kroppsspråket är genom att både se och göra olika övningar. 

Kursinnehåll

  • Verktyg för att kommunicera bättre med dina motsatser
  • Fakta om hur du påverkar andra med rösten och kroppsspråket
  • Tips och övning på hur du möter och kommunicerar på de olika färgerna
  • Coachning hur du kan använda dina styrkor inom ditt specifika område
  • Utmaningar, övningar som gör att du får prova nya verktyg
  • Vad är det kunden vill ha?
  • Hur gör du avslut?
  • Hur övervinner du dina egna motstånd och hinder?

 Denna utbildning har fått goda referenser och du kommer känna en styrka och tilltro till dig själv efter att ha gått denna utbildning. 

Den skräddarsys utifrån en säljgrupp och hålls även öppen för de som inte har en så stor säljkår. Kontakta oss för mer information om nästa datum.