HR Kompassen

Team workBehöver du stöd i att utveckla din ledningsgrupp, arbetsgrupp, dig själv som chef eller dina medarbetare? Då har du kommit rätt, vi hjälper dig med detta utifrån era förutsättningar och mål.

Vi erbjuder också föreläsare till kick-offer, personaldagar, grupp- eller chefsträff, konferenser eller kundevent.

Medarbetarna på HR-Kompassen brinner för att utveckla dig och ditt företag för att ni ska nå verksamhetsmålen på ett effektivt sätt som bidrar till högre arbetsglädje och lägre kostnader.

Vi bidrar med verktyg, energi och kompetens. 

Vi behöver varandras olikheter för då blir vi grymma.

Våra tjänster:

Föreläsningar, utbildningar och workshops

Vill ni ha inspiration och få gruppen att utvecklas arbetar vi fram de aktiviteter som ni behöver för att nå de mål ni satt. Läs mer >>

Team- och ledningsutveckling

Det handlar om allt från värdegrundsarbete till att utveckla gruppen, skapa effektiva möten, hantera konflikter och sätta mål. Vi hjälper till på alla nivåer: individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Läs mer >>

Kartläggningar och utredningar

Vad gör man om ord står mot ord om mobbing på arbetsplatsen. Vi utreder om mobbing och kränkande särbehandling enligt modellen Fakta undersökning. Läs mer >>

DISC - social och organisatorisk arbetsmiljö?

Med färgerna i DISC-analysen kan ni öka er förståelse för varandra, öka och förbättra samarbetet, förbättra kommunikationen, öka förståelsen för varandra, skapa en arbetsmiljö utan mobbing, öka kundnöjdheten, skapa ett effektivare arbetslag. Läs mer >>

Övriga tjänster

Vi kartlägger och sätter ihop rätt paket utifrån vad du och dina medarbetare behöver, vi jobbar själva eller tillsammans med våra samarbetspartners. Vi har en bred kompetens inom HR och du kan därför även ta in Jessica som personalchef under en period. Läs mer >>

Mer om HR Kompassen

För oss är det verksamhetens medarbetare, mål och behov som står i fokus. Vi förstår att arbeta effektivt och resurssnålt för att nå målen på bästa sätt, så vi för alltid en dialog för ett skräddarsytt upplägg som passar er.Läs mer >>