HR-Kompassen AB

  Team workFör grupper, chefer och medarbetare: Vi stöttar era förändrings- och utvecklingsprocesser.

  Vi bidrar med energi till er arbetsmiljö, skapar bättre dialog och kommunikation samt utbildar chefer och medarbetare.  

  Vi har de senaste verktygen, kompetensen och erfarenhet som ger resultat. 

  Vill du bli än mer attraktiv som arbetsgivare och bygga upp struktur kring er organisation. Vi hjälper vi dig utifrån era förutsättningar och behov. Vi kartlägger och tar fram en behovsanalys kopplat till en handlingsplan. 

  Behöver du stöd i HR-frågor – då är vi rätt partner. För att få det bästa inom området behöver man kompetens och erfarenhet. Det är ett komplext område och inget man bara digitaliserar. Hör av dig så berättar vi mer. 

  HR-Kompassen och deras samarbetspartners brinner för att utveckla dig och ditt företag för att ni ska nå verksamhetsmålen på ett effektivt sätt som bidrar till högre arbetsglädje och lägre kostnader.

  Vi bidrar med verktyg, energi och kompetens. 

  Vi erbjuder också föreläsare till kick-offer, personaldagar, konferenser eller kundevent.

  ”Din föreläsning var nog tamejtusan den bästa jag nånsin lyssnat på!”

  Våra tjänster:

  Föreläsningar, utbildningar och workshops

  Vill ni nå era mål och få gruppen att utvecklas arbetar vi fram de aktiviteter som ni behöver för att nå de mål ni satt. Läs mer >>

  Team- och ledningsutveckling

  Det handlar om allt från värdegrundsarbete till att utveckla gruppen, skapa effektiva möten, hantera konflikter och sätta mål. Vi hjälper till på alla nivåer: individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Läs mer >>

  Kartläggningar och utredningar

  Vad gör man om ord står mot ord om mobbing på arbetsplatsen. Vi utreder om mobbing och kränkande särbehandling enligt modellen Fakta undersökning. Läs mer >>

  DISC - social och organisatorisk arbetsmiljö?

  Med färgerna i DISC-analysen kan ni öka er förståelse för varandra, öka och förbättra samarbetet, förbättra kommunikationen, öka förståelsen för varandra, skapa en arbetsmiljö utan mobbing, öka kundnöjdheten, skapa ett effektivare arbetslag. Läs mer >>

  Er HR-partner

  Vi kartlägger och sätter ihop rätt paket utifrån vad ni som arbetsgivare behöver. Vi tar fram personalhandböcker, gör lönekartläggningar, utreder, stöttar i rehabärenden, tar fram mallar och blanketter med mera. Detta görs digitalt och/eller fysiskt. Vi har kompetensen och erfarenheten inom hela HR, så du kan även hyra in en HR-generalist/personaladministratör eller Jessica  som personalchef under en period. Läs mer >>

  Mer om HR Kompassen

  För oss är det verksamhetens medarbetare, mål och behov som står i fokus. Vi förstår att arbeta effektivt och resurssnålt för att nå målen på bästa sätt, så vi för alltid en dialog för ett skräddarsytt upplägg som passar er. Läs mer >>