Det självklara valet när du behöver inspiration och stöd
för att få gruppen och dig själv att gå åt rätt riktning.

HR Kompassen

Team workBehöver du stöd i att utveckla din ledningsgrupp, arbetsgrupp, dig själv som chef eller dina medarbetare? Då har du kommit rätt, vi hjälper dig med detta utifrån era förutsättningar och mål.

HR-Kompassen visar dig och gruppen riktningen.

Vi erbjuder också föreläsare till kick-offer, personaldagar, grupp- eller chefsträff, konferenser eller kundevenemang.

Medarbetarna på HR-Kompassen brinner för att utveckla dig och ditt företag för att ni ska nå verksamhetsmålen på ett effektivt sätt som bidrar till högre arbetsglädje och lägre kostnader.

Vi bidrar med verktyg, energi och kompetens. Det kan vara genom föreläsningar, workshops, utbildningar, grupputveckling, coachning, ”skuggning” i ledarskapet, kartläggningar, utredningar, inhyrning med mera.

Vi behöver varandras olikheter för då blir vi grymma.

Våra tjänster:

Föreläsningar, utbildningar och workshops

Vill ni ha inspiration och få gruppen att utvecklas arbetar vi fram de aktiviteter som ni behöver för att nå de mål ni satt. Läs mer >>

Teamutveckling

Det handlar om allt från värdegrundsarbete till systematisk teamutveckling, effektiva möten och hantering av motgångar, konflikter och kriser. Läs mer >>

Kartläggningar och utredningar

Hur mår vi egentligen? Pratar vi på rätt sätt med varandra? Ett bra arbetsklimat ger också arbetsglädje, färre sjukskrivningar och medarbetare som producerar bättre. Läs mer >>

Är du chef eller företagare?

Ibland behöver man förstärka sitt HR-stöd, ha chefssamtal eller rekrytera en lysande stjärna, då kan vi hjälpa dej. Läs mer >>

Övriga tjänster

Vi karlägger och sätter ihop rätt paket utifrån vad du och dina medarbetare behöver, vi jobbar själva eller tillsammans med våra samarbetspartners, läs mer om vad vi erbjuder. Läs mer >>

Mer om HR Kompassen

För oss är det verksamhetens mål och behov som står i fokus, vi är entreprenörer och förstår att arbeta effektivt och resurssnålt för att nå målen på bästa sätt. Läs mer >>