Leda utan att vara chef – arbets-/projektledare eller intresserad av ledarskap

Utvecklas i din roll och i ditt eget ledarskap

Utbildningen kommer ge dig grunderna i kommunikation och förståelsen för vilken påverkan du har på dig själv och andra. Du får teorier och verktyg som ger dig ökad förståelse, både för dig själv och hur du kan leda och påverka andra. Genom praktiska övningar lär du dig använda coachning och feedback som naturliga verktyg och du lär dig grunderna i att motivera andra. Du får även metoder för hur du styr samtal på ett effektivt sätt. Du får verktyg till att hålla meningsfulla möten med dina medarbetare som skapar delaktighet. Grunderna i konflikthantering tas upp och varför konflikter uppstår. Forskning kring effektiva team tas upp och vikten av att ha rätt ledarstil för att skapa ett effektivt team med hög arbetsglädje, hög kundnöjdhet mm.

 

Vem bör delta?
Denna utbildning riktar sig till dig som har rollen som:
– Arbetsledare
– Processledare
– Koordinator
– Teamledare
– Gruppledare

Du vill öka din säkerhet som ledare och få tillgång till användbara verktyg för att kunna leda både individer och grupper.

Du vill lära dig grunderna i bl a ledarskap, kommunikation och konflikthantering så att du snabbt kan komma in i din nya roll.

 

Mål
Målet med utbildningen är att ge dig trygghet och nya verktyg i din roll som ledare. Du får redskap som hjälper dig att möta förväntningar och krav från andra och du lär dig hur du gör för att få ditt team att arbeta väl tillsammans.

Under utbildning kommer ni att lära er
– Grunderna i ledarskap – ledarrollen
– Leda utan chefsposition – så gör du!
– Teamet – samarbete, roller och krav
– Prioritering och planering
– Kommunikation
– Konflikter – så hanterar du dem

Valda delar av innehåll
– Personanalys – DISC och personlig återföring
– Ledarskapets grunder
– Använda feedback
– Att leda utan att vara chef – mod och motivation
– Prioritering och planering i arbetsvardagen
– Grupputveckling – steg för steg
– Kommunikation – förutsättning för bra ledarskap
– Konflikthantering

Datum och orter
8-9 nov 2018 i Luleå, 29-30 jan 2019 i Luleå, 12-13 nov 2018 i Kiruna

Deltagaravgift
11 900 inkl. dagskonferens, DISC-Analys, personlig återföring av DISC-Analys, kursmaterial.

Ladda ner programmet nedan:

http://www.hrkompassen.se/wp-content/uploads/2018/08/Program-leda-utan-att-vara-chef-2.pdf