Sälj mer och kommunicera bättre

Säljutbildning – utifrån DISC

Denna del är en säljutbildning som får dig att växa och bli ditt bästa inom sälj.  Denna del utvecklar medarbetarnas förmågor för att nå ut till kunderna på ett än mer effektivt och tryggt sätt. Det här är ingen traditionell säljutbildning utan utgår från individens styrkor och resurser. Efter utbildningen kommer ni kunna sätta färg på kunderna ni möter och därmed få verktyg som direkt går att använda i vardagen.

På denna tvådagarsutbildning får medarbetarna öva, lära sig knepen och får verktygen till att fortsatt förbättra sin kommunikation utifrån sin profil.

Med röstträning, kroppsspråk och medvetenhet om hur man uppfattas ökar man sin förmåga till att nå fram bättre med sin kommunikation!

 

Kommunikationen är avgörande för att kunder och kollegor ska uppfatta er ”rätt” och för att ni ska ”sälja” och nå fram på ett effektivt sätt. Visste ni att de första intrycken man får av en person är via kroppsspråket? Röstens klang är det andra man kommer ihåg av en person och innehållet det sista. Det betyder att sättet vi säger saker på är viktigt och medvetenheten om rösten och kroppen går hand i hand.

 

Före utbildning: Om det finns möjlighet skulle vi föredra att det fanns två-tre inspelade telefonsamtal med kund som vi kan göra en analys av och ta med vid förberedelsen av utbildningen. Detta ger er en än bättre utbildning för er.

 

Under utbildningen:

Vi går igenom vilka styrkor och utmaningar medarbetarna har utifrån deras DISC-analys. De kommer att få öva praktiskt på att använda sin röst och sitt kroppsspråk för att nå fram bättre i kundmöten både fysiska och per telefon. Vi kommer att träna på de olika färgerna, vilka är de mest utmanande och hur kan man möta dem på bästa sätt, vi kommer gå igenom vilka uttryck/kommenterar som fungerar och inte. Vi kommer även gå igenom hur man bygger man långsiktiga relationer med respektive färg.

Kursen innehåller humoristiska inslag om kroppens användande samt rösten dolda klanger. Alla deltagarna får öva på sina olika klanger samt stödövningar för att bättre kunna nyttja sin röst. Deltagarna får även en inblick i hur pass viktigt kroppsspråket är genom att både se och göra olika övningar. 

Kursinnehåll

  • Verktyg för att kommunicera bättre med dina motsatser
  • Fakta om rösten och dess inverkan på andra
  • Röstträning – övningar att ta med sig efter utbildningen
  • Retoriska knep och knåp
  • Kroppsspråk
  • Tips och övning på hur du möter och kommunicerar på de olika färgerna