Rehabiliteringsutbildning för chefer

Det är mycket viktigt att personer i chefspositioner har grundläggande kunskap i rehabilitering. Dels för att förstå det rehabiliteringsansvar chefen har och dels för att ha kunskap om vilka signaler som kan leda till ohälsa på arbetsplatsen. Det är även viktigt att förstå vilket ansvar andra roller har på arbetsplatser. Det är även viktigt att få kunskap i tidiga signaler på ohälsa hos en eller flera medarbetare.
Utbildningen kommer ge grundläggande kunskap så att du som chef får större trygghet i att hantera medarbetare med ohälsa.

 

Luleå 4 oktober 2018 kl. 08:15 – 12:15

Syftet med utbildningen? Syftet med rehabiliteringsutbildningen för chefer och arbetsledare är att ge verktyg och kunskap att hantera människor som är i rehabilitering. I grupp kan man dessutom utbyta erfarenheter, få tid för reflektion och diskutera med andra hur man kan hatare människor som har ohälsa.

Valda delar av innehåll:
• Chefens roll
• Rehabiliteringsprocessen
• Ansvarsfördelning
• Lagar, avtal och policys
• Signaler
• Korttidsfrånvaro
• Dokumentation
• Åtgärder

 

Vem bör delta? Chefer med personalansvar Skyddsombud Personalvetare

Deltagaravgift 4 900kr inkl. konferens och kursmaterial. Exkl moms

Program för utbildningen kan du ladda ner här.

http://www.hrkompassen.se/wp-content/uploads/2018/08/Rehabiliteringsutbildning-program.pdf