Övriga tjänster

HR Kompassen erbjuder ett brett utbud av HR-tjänster. Vi har både kompetens och erfarenhet av att arbeta i förändring. Vårt mål är ert bästa, förändring ska alltid leda leda till  välbefinnande för såväl företaget som människorna.

Ensam är inte stark!

Kontakta oss när det handlar om:

Alkohol- och droger

Vad gäller om din medarbetare kommer full på arbetsplatsen? Vad gör du om du misstänker alkoholproblem osv? Vi stöttar och ger dig rådgivning vad som gäller kring detta enligt lagar och avtal.

Anställningsavtal

Lag och kollektivavtal reglerar vilka former av anställningar ni kan använda. Jag stöttar er i att hitta rätt i detta.

Arbetsmiljö

Lagar och förordningar ställer krav på företag vad gäller arbetsmiljö. Vi kan reglerna och hjälper er att identifiera vad ni behöver för arbetsmiljörutiner.

Arbetsrätt

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare handlar ofta om arbetsrättsliga frågor. Vi kan den arbetsrätten och ger er råd och stöd när ni stöter på ett problem. Det handlar om frågor inom ramen för t.ex. semesterlagen, lagen om föräldraledighet, lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen eller diskrimineringslagen.

Chefens samtal

Vill du växa och utvecklas i ditt ledarskap, få stöd i att hålla rätt kurs?
Du är chef med personalansvar som vill utveckla dig själv och ditt ledarskap, du vill hålla rätt kurs. Du kanske vill:

  • öka motivationen hos dina medarbetare
  • utveckla din förmåga i ledarskapet
  • få ett bollplank i ett specifikt personalärenden som du behöver få klarhet i, vilka arbetsrättsliga regelverk som gäller samt vad du kan och inte kan göra för att hantera detta.

Med ett neutralt bollplank kan du få nya perspektiv och utveckla dig själv och din verksamhet. Tillsammans jobbar vi med den metod som passar dig och tittar på de utmaningar som du har just nu.

Förhandlingar och fackliga relationer

Har ni hamnat i diskussion med facket eller är ni på väg att göra det?  Vi har många års erfarenhet av fackliga relationer och kan hjälpa er med råd och kontakter.

Handledning/Coachning

Vi hjälper dig att ta er till dina och/eller gruppens mål.
Mål och innehåll:

  • Öka kompetensen, energin, samarbetet och tryggheten för den enskilda individen eller arbetslaget.
  • Samtal och reflektion kring arbetssituation, arbetsuppgifter, svårigheter, utmaningar, målbild med mera

Arbetssätt: Lösningsfokuserat arbetssätt med reflektion och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp: Medarbetare på alla nivåer, enskilda eller i grupp

Hyr en personalchef/HR-generalist

Många företag har inte resurser eller stora nog för att ha en egen personalchef som stödjer verksamheten, nu finns den möjligheten att hyra en egen personalchef för kortare eller längre uppdrag.
Det passar dig som driver ett företag där personalfrågorna behöver komma i fokus och där ledningen, chefer, personaladministratörer behöver stöd och kompetens inom området

Karriärplanering

Kanske du har funderingar på var energin tagit vägen, du kanske börjar fråga sätta vad du vill göra. Då har vi verktyget – vi gör en karriärprofil där du får en bild på var dina drivkrafter är. Den är utgångsläget för som kommer ge dig energi och perspektiv på vad ditt nästa steg bör bli.

Kartläggningar

Undersök den psykosociala arbetsmiljön eller kartlägg effektiviteten. Vi har olika verktyg för att undersöka er arbetsplats för att kunna sätt in rätt åtgärder.

Lönekartläggning

Vi kan genomföra en lönekartläggning för att eliminera risken att ha ojämlika löner mellan män och kvinnor. Kartläggningen görs vart tredje år. Vi kan hjälpa er att värdera era befattningar så att ni enkelt kan göra en lönejämförelse.

Lönesättning

Vi hjälper er med att ta fram rutiner och arbetssätt för att ni ska få en rättvis och enkel lönesättning.

Medarbetarsamtal

Det är viktigt att ha regelbundna, strukturerade samtal med alla medarbetare. Dels för att vara säker på att alla förstår vad ni som arbetsgivare förväntar er av dem, dels för att ni ska få en större kunskap om hur ni kan använda/utveckla den enskilda medarbetarens kompetens och erfarenhet effektivare. vi hjälper er att ta fram redskap för att hålla strukturerade medarbetarsamtal och utvärdera era medarbetares prestationer, samt utbildar era chefer.

Personalhandbok

En personalhandboks syfte är att tydliggöra vilka policys och regler ni har på arbetsplatsen förutom lagar, kollektivavtal. Detta minskar problem som uppstår enbart på grund av att man som arbetsgivare är otydlig.

Policydokument

Vi hjälper er identifiera vilka policydokument ni måste ha enligt t.ex. arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Dessutom kan vi tillsammans identifiera vilka policydokument som kan vara bra att ha för att tydliggöra vilket beteende eller vilka handlingar som förväntas på arbetsplatsen.

Projektledare

Vi erbjuda dig en projektledare kan ordna och/eller driva kort eller långsiktiga projekt/idéer. Vi kan ordna event, mässor, personaldagar och träffar för olika målgrupper, och tillsammans med dig tar vi fram idéer och verkställer det som passar ditt företag och din personal.

Rekrytering

När ni behöver rekrytera kan vi vara stöd i hela eller delar av processen, ta fram kravprofil, skriva annons, välja ut kandidater till intervju, hålla rekryteringsseminarium, göra tester och ta referenser. Vi kan ge second opinion innan ni ger erbjudandet genom att göra personanalys och en intervju. Personanalysen görs direkt på nätet och återkoppling till er sker inom en dag.

Stödsamtal

Vi coachar och handleder chefer och medarbetare som kört fast eller mår dåligt av någon orsak. Vi jobbar utifrån individen och hela livshjulet, jobb, fritid, hemförhållanden osv. Vi lägger stor vikt på att individen ska hitta sin egna väg och åtgärdsplan.

Innehållet anpassas utifrån era behov men det finns en viss grund som bör vara med: allmänna anställningsvillkor som ex arbetstid, anställningens upphörande, lön, resor i tjänsten, semester, föräldraledighet, sjukdom, företagshälsovård, lojalitet, uppförande, klädsel, gåvor, försäkringar, arbetsredskap.

Svåra samtal

Vi stöttar er när ni behöver hålla svåra samtal med en medarbetare. Hjälper er att få struktur i samtalet och ger er stöd och råd. Det kan handla om en muntlig tillsägelse eller om en skriftlig erinran.

Teamutveckling

Vi stöttar i att utveckla din grupp och dina medarbetare. Det kan innebära en till flera tillfällen, det kan vara blandat med föreläsningar, teori och praktik, övningar och reflektioner. Detta beror på vad målet är och var gruppen är.

Uppsägning

Ta hjälp av oss för att reda ut vad ni har rätt till när ni vill avsluta en anställning. Begrepp som saklig grund, avsked och arbetsbrist samt krav på primär förhandling enligt MBL är viktigt att ha kontroll på innan man agerar.

 

Utbildningar

Vi håller utbildningar i retorik och kommunikation, mötesteknik, medarbetarsamtal, OSA i praktiken, medarbetarskap, mentorskap, stresshantering, konflikthantering, svåra samtal, ledarskap med mera.

Vi kan även stötta upp och strukturera upp er utbildningsplanering för året. Sammanställa era medarbetarsamtal, planera utbildningarna och ta fram en handlingsplan