Din HR-partner

HR-Kompassen erbjuder ett brett utbud av HR-tjänster, fysiskt eller digitalt. Vi har utbildning, kompetens och lång erfarenhet från att arbeta med både stora och små frågor. Det kan vara alltifrån att hantera komplexa personalärenden till att sätta upp riktlinjer och policys. 

Du har även möjlighet att hyra in en personalspecialist eller upprätta ett abonnemang för att få regelbundet stöd.

Du får detta på distans/digitalt med mänsklig kompetens och lyhördhet för era utmaningar.

Ensam är inte stark!

Kontakta oss när det handlar om:

Alkohol- och droger

Vad gäller om din medarbetare kommer påverkad till arbetsplatsen? Vad gör du om du misstänker ett missbruksproblem? Vi stöttar dig och ger dig rådgivning i vad som gäller enligt lagar och avtal.

Anställningsavtal

Lag och kollektivavtal reglerar vilka former av anställningar ni kan tillämpa för era anställda. Vi guidar er i djungeln.

Arbetsmiljö

Lagar och förordningar ställer krav på företag vad gäller arbetsmiljö. Vi kan reglerna och hjälper er att identifiera vilka arbetsmiljörutiner ni behöver.

Arbetsrätt

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras i arbetsrätten. Vi har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och ger er råd och stöd när ni stöter på problem. Det kan exempelvis handla om frågor inom ramen för semesterlagen, lagen om föräldraledighet, lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen eller diskrimineringslagen.

Chefens samtal

Vill du växa och utvecklas i ditt ledarskap eller få stöd i att hålla rätt kurs?
Du kanske vill:

  • öka motivationen hos dina medarbetare
  • driva förändringsarbete
  • utveckla din förmåga att leda
  • få ett bollplank i något specifikt personalärende
  • få klarhet i det arbetsrättsliga regelverket

Med ett neutralt bollplank kan du få nya perspektiv för att utveckla dig själv och din verksamhet.
Tillsammans jobbar vi med den metod som passar dig och tittar på de utmaningar som du har just nu.

Förhandlingar och fackliga relationer

Befinner ni er i diskussion med facket eller är ni på väg att göra det? Vi har många års erfarenhet av fackliga relationer och kan hjälpa er med råd och kontakter.

Handledning/Coachning

Vi hjälper dig och din grupp mot era mål.
Mål och innehåll:

  • Öka kompetensen, energin, samarbetet och tryggheten för den enskilda individen eller arbetslaget.
  • Samtal och reflektion kring arbetssituation, arbetsuppgifter, svårigheter, utmaningar, målbild med mera.

Arbetssätt: Lösningsfokuserat arbetssätt med reflektion och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp: Medarbetare på alla nivåer, enskilda eller i grupp.

Hyr en personalchef/HR-generalist

Alla företag har inte möjlighet att anställa en personalchef eller personaladministratör. Hos oss finns möjligheten att hyra en personalchef eller personaladministratör för kortare eller längre uppdrag.

Det passar dig som driver företag där personalfrågorna behöver komma i fokus och där ledning samt chefer behöver stöd inom området.

Det passar även personalenheter som har har toppar eller har någon som är långledig.

Vi erbjuder också kontinuerligt stöd om du väljer att ha ett abonnemang hos oss.

Karriärplanering

Tappar du energi utan att veta varför? Du kanske har börjat ifrågasätta vad det är du vill göra? Då har vi verktyget – vi gör en karriärprofil där du får en bild av dina starkaste drivkrafter. Utifrån den kan vi se vad som ger dig energi och därefter navigera mot ditt nästa steg.

Eller så vill du kanske erbjuda någon av dina medarbetare verktyget?

Kartläggningar

Undersök den psykosociala arbetsmiljön eller kartlägg effektiviteten. Vi har olika verktyg för att undersöka er arbetsplats för att du ska få rätt stöd.

Lönekartläggning

Vi kan genomföra en lönekartläggning för att eliminera risken för ojämlika löner mellan män och kvinnor. Kartläggningen ska göras varje år.

Lönesättning

Vi hjälper er med att ta fram rutiner och arbetssätt för att ni ska få en rättvis och enkel lönesättning.

Medarbetarsamtal

Det är viktigt att ha regelbundna, strukturerade samtal med alla medarbetare. Det behöver göras för att säkerställa att alla förstår vad ni som arbetsgivare förväntar er. Ni får också större kunskap om hur ni kan använda/utveckla den enskilda medarbetarens kompetens och erfarenhet effektivare. Vi hjälper er att ta fram redskap för att hålla strukturerade medarbetarsamtal och utvärdera era medarbetares prestationer. Vi utbildar också era chefer i processen.

Personalhandbok

En personalhandboks syfte är att tydliggöra vilka policys och regler ni har på arbetsplatsen förutom lagar och kollektivavtal. Den skapar trygghet och ger en tydlighet som underlättar för både arbetsgivare och medarbetare.

Policydokument

Vi hjälper er att identifiera vilka policydokument ni måste ha enligt t.ex. arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Dessutom kan vi tillsammans identifiera vilka policydokument som kan vara bra att ha för att tydliggöra vilket beteende eller vilka handlingar som förväntas på arbetsplatsen.

Projektledare

Vi kan erbjuda projektledare för både kort-och långsiktiga projekt. Vi ordnar event, mässor, personaldagar och träffar för olika målgrupper, och tillsammans med dig tar vi fram idéer och verkställer det som passar ditt företag och din personal.

Rekrytering

När ni behöver rekrytera kan vi vara stöd i hela eller delar av processen, ta fram kravprofil, skriva annons, välja ut kandidater till intervju, hålla rekryteringsseminarium, göra tester och ta referenser. Vi kan ge second opinion innan ni ger erbjudandet genom att göra personanalys och en intervju. Personanalysen görs direkt på nätet och återkoppling till er sker inom en dag.

Stödsamtal

Vi coachar och handleder chefer och medarbetare som kört fast eller mår dåligt av någon orsak. Vi jobbar utifrån individen och hela livshjulet, jobb, fritid, hemförhållanden osv. Vi lägger stor vikt på att individen ska hitta sin egna väg och åtgärdsplan.

Innehållet anpassas utifrån era behov men det finns en viss grund som bör vara med: allmänna anställningsvillkor som ex arbetstid, anställningens upphörande, lön, resor i tjänsten, semester, föräldraledighet, sjukdom, företagshälsovård, lojalitet, uppförande, klädsel, gåvor, försäkringar, arbetsredskap.

Svåra samtal

Vi stöttar er när ni behöver hålla svåra samtal med medarbetare. Hjälper er att få struktur i samtalet och ger er stöd och råd. Det kan handla om en muntlig tillsägelse eller om en skriftlig erinran.

Teamutveckling

Vi stöttar i att utveckla din grupp och dina medarbetare. Det kan innebära en till flera tillfällen, det kan vara blandat med föreläsningar, teori och praktik, övningar och reflektioner. Detta beror på vad målet är och var gruppen är.

Uppsägning

Ta hjälp av oss för att reda ut vad ni har rätt till när ni vill avsluta en anställning. Begrepp som saklig grund, avsked och arbetsbrist samt krav på primär förhandling enligt MBL är viktigt att ha koll på innan man agerar.

 

Utbildningar och kompetensutveckling

Vi håller utbildningar i retorik och kommunikation, mötesteknik, medarbetarsamtal, OSA i praktiken, medarbetarskap, mentorskap, stresshantering, konflikthantering, svåra samtal, ledarskap med mera.

Vi kan även stötta upp och strukturera upp er utbildningsplanering för året. Sammanställa era medarbetarsamtal, planera utbildningar och ta fram en handlingsplan.