Organisation-, team- och ledarutveckling

team_grupputveckling

Hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av organisationsutveckling. Vi bidrar till att utveckla din verksamhet, interna relationer och dig som chef, ledare och medarbetare. Målet är ett klokare, effektivare arbetssätt och ett förbättrat resultat för din verksamhet.

Vår erfarenhet är att de flesta individer och grupper har potential att utvecklas.

Grupp- och teamutveckling

Grupper kan oftast jobba mer effektivt tillsammans oavsett om det gäller en medarbetargrupp, projektgrupp eller ledningsgrupp, det kan vi se i forskningen. Särskilt om en ny chef ska ta över, vid omorganisationer, när grupper är lågpresterande eller står inför stora utmaningar. 

Det handlar om att utveckla en kultur där allas potential tas tillvara och tillsammans bidrar till högpresterande team.

Du kan arbeta vidare med detta genom:

  • Teamutveckling
  • Psykosocial kartläggning
  • Utredning av kränkande särbehandling

Vi använder oss bland annat av redskapen Extended DISC och GDQ. Ofta handlar det om att utveckla gruppens möten, samspel och kommunikation. Vi arbetar med ett skräddarsytt upplägg med workshops, ledarstöd och digitalt stöd i vardagen.

Hör av dig om du vill ha hjälp med att utveckla gruppen. Vårt fokus handlar om att skapa högpresterande team och vi har flera verktyg för att kartlägga arbetsplatsen så vi kan skräddarsy en utbildning/process för er.

Vi har avtal med Piteå, Ö-vik och Luleå kommun gällande grupputveckling.  Kontakta oss så får du veta mer.

Ledarutveckling

Oavsett om du är ny eller erfaren chef/ledare kan du då och då i din karriär behöva ett objektivt bollplank som tar dig vidare i tankebanorna och utmanar dig i din roll. Det kan vara enstaka samtal eller ett coachprogram. Det kan vara små eller stora frågor, inget är för litet att lyfta. Med den gedigna bakgrunden kring arbetsrätt och hantering av ärenden finns vi för dig. Hör av dig så berättar vi mer.

Organisationsutveckling

Behöver du se över era processer och metoder kopplat till de som är utförare för att utveckla företaget eller organisationen då hjälper vi dig att utreda och stötta i åtgärder. Vi startar där ni är och utreder vart ni ska. Organisationer och företag består av människor som ska utföra och ta företaget vidare genom sina beteenden vilket är en stor utmaning i den föränderliga värd vi lever i just nu.

Digitalisering

Håkan Olsson på Evado har ett nära samarbete för att ni ska nå era mål gällande digitaliseringen och hänga med i den förändring som sker. Kontakta oss så berättar vi hur vi hjälper dig på denna komplexa utmaning.