Hållbart ledarskap – avsett om du redan är ledare eller intresserad av ledarskap

Att vara chef kan ofta vara alldeles underbart likväl som tungt, ensamt och ansvarsfullt. Nu har du chansen att gå en ledarutbildning där allt fokus ligger på att utrusta dig som chef med fler och bättre verktyg för ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap som håller över tid, för dig, för ditt företag och för dina medarbetare.

Vilka är förutsättningarna för ett hållbart ledarskap?
Ett hållbart ledarskap är ett ledarskap som håller över tid och klarar alla de utmaningar som dagens arbetsliv innebär. Psykisk ohälsa, effektivitet, lönsamhet, lagkrav, stress, konflikter och förändringsarbete och inte minst – vikten av arbetsglädje.

Att vara chef kan ofta vara alldeles underbart likväl som tungt, ensamt och ansvarsfullt. Nu har du chansen att gå en ledarutbildning där allt fokus ligger på att utrusta dig som chef med fler och bättre verktyg för ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap som håller över tid, för dig, för ditt företag och för dina medarbetare.

Vilka är förutsättningarna för ett hållbart ledarskap?
Ett hållbart ledarskap är ett ledarskap som håller över tid och klarar alla de utmaningar som dagens arbetsliv innebär. Psykisk ohälsa, effektivitet, lönsamhet, lagkrav, stress, konflikter och förändringsarbete och inte minst – vikten av arbetsglädje.

Utvecklas i din roll och i ditt eget ledarskap

Utbildningen kommer ge dig grunderna i kommunikation och förståelsen för vilken påverkan du har på dig själv och andra. Du får teorier och verktyg som ger dig ökad förståelse, både för dig själv och hur du kan leda och påverka andra. Genom praktiska övningar lär du dig använda coachning och feedback som naturliga verktyg och du lär dig grunderna i att motivera andra. Du får även metoder för hur du styr samtal på ett effektivt sätt. Du får verktyg till att hålla meningsfulla möten med dina medarbetare som skapar delaktighet. Grunderna i konflikthantering tas upp och varför konflikter uppstår. Forskning kring effektiva team tas upp och vikten av att ha rätt ledarstil för att skapa ett effektivt team med hög arbetsglädje, hög kundnöjdhet mm.

 

Vem bör delta?
Denna utbildning riktar sig till dig som har rollen som: Arbetsledare, Processledare, Koordinator, Teamledare, Gruppledare, VD, Samordnare osv

Du vill o?ka din sa?kerhet som ledare och fa? tillga?ng till anva?ndbara verktyg fo?r att kunna leda ba?de individer och grupper.

Du vill la?ra dig grunderna i bl a ledarskap, kommunikation och konflikthantering sa? att du snabbt kan komma in i din nya roll.

Mål
Målet med utbildningen är att ge dig trygghet och nya verktyg i din roll som ledare. Du får redskap som hjälper dig att möta förväntningar och krav från andra och du lär dig hur du gör för att få ditt team att arbeta väl tillsammans.

Under utbildning kommer ni att lära er
– Grunderna i ledarskap – ledarrollen
– Leda utan chefsposition – så gör du!
– Teamet – samarbete, roller och krav
– Prioritering och planering
– Kommunikation
– Konflikter – så hanterar du dem

Valda delar av innehåll
– Personanalys – DISC och personlig återföring
– Ledarskapets grunder
– Använda feedback
– Att leda utan att vara chef – mod och motivation
– Prioritering och planering i arbetsvardagen
– Grupputveckling – steg för steg
– Kommunikation – förutsättning för bra ledarskap
– Konflikthantering

Datum och orter
15-16 maj 2019 i Luleå.

Deltagaravgift
11 900 inkl. dagskonferens, DISC-Analys, personlig återföring av DISC-Analys, kursmaterial, 2 coachtillfällen.

Anmäld dig idag, begränsat antal platser: mailto:jessica@hrkompassen.se