Föreläsningar, workshops, utbildningar

FöreläsningarSöker du en föreläsning till din kick-off, gruppträff, ledningsgrupp, konferens, kundevenemang, nätverksträffar, tematräffar och chefsdagar?  Bra, då har du kommit rätt! 

Vi kan skräddarsyr gärna din föreläsning men har några förslag på populära ämnen till dig:

 • Hållbart ledarskap
 • Behåll lugnet – här får ni möjlighet att prova yoga
 • Är vi omgivna idioter!?
 • Värdskap
 • Vilken färg är du?
 • Kost, motion och stress
 • Hälsofrämjande arbetsplatser
 • Tiga är silver, tala är guld!
 • Laget före jaget!
 • Vi är bäst – helt enkelt!
 • Motivation
 • Sälj mer och kommunicera bättre!
 • Retorik, hur gör man
 • Hållbart ledarskap och effektiva processer

På ett fartfyllt och tänkvärt sätt får ni skratta och känna igen er. Dessutom får ni gemensamt språk på arbetsplatsen där ni kan referera till föreläsningen. En föreläsning kan vara mellan 45 min – 3 timmar, och kan utökas med workshops för att få med er verktyg till vardagen.

Vill man ha ett hälsofrämjande föreläsning har vi ett koncept där vi avslutar med lätta yoga övningar. Detta har varit oerhört uppskattat.

Workshops

Våra workshops är oftast på samma tema som våra föreläsningar. Det är oftast färre personer/tillfälle men högre delaktighet hos deltagarna. Det viktiga är att alla får med sig något konkret att själva arbeta vidare med.

Ett exempel på en av våra populära workshops:
Vilken färg är du och dina kollegor?!
Extended DISC Personanalys är ett verktyg som identifierar en individs kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential i en specifik yrkesroll eller situation. Profilen ger indikationer på vår primära kommunikationsstil och är utgångspunkten i diskussion omkring det som speglar människors kommunikativa likheter och olikheter, stressbeteenden, behov och motivation. Extended DISC kan Bland annat användas på följande områden:

 • Personlig utveckling
 • Ledarskap
 • Effektivare ledningsgrupper
 • Effektivare team

HR Kompassen är certifierad i metoden och har mångårig erfarenhet av arbete i arbets-, lednings- och säljgrupper med utgångspunkt i DISC-teorin.
DISC-teorin är en av världens mest använda teorier för självskattningsanalyser och personprofiler.

Utbildningar

Du behöver inte skicka iväg dina medarbetare på dyra utbildningar i södra Sverige. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi en stor bredd på utbildningar upp i Norrbotten. Vi har Luleå som utgångspunkt men kommer till dig om det finns önskemål om det.

Vi skräddarsyr utbildningar utifrån vad du och dina medarbetare behöver, vi har flera samarbetspartners och lång erfarenhet av att utveckla organisationer, ledare och medarbetare. Kontakta oss för vidare dialog.

OSA i praktiken, BAM(Bättre arbetsmiljö), SAM(Systematiskt arbetsmiljöarbete), svåra samtal, säljutbildning, konflikthantering, effektiva möten, feedback och kritik, mentorskap, medarbetarsamtal, säljutbildningar, rekrytering, ledarskap, stress, alkohol- och droger, ergonomi, hot och våld, HLR och värderingar är några av alla utbildningsområden vi jobbar med.