Effektiva och energigivande möten

Bättre, effektivare och mer givande möten!
Många möten upplevs som meningslösa och ineffektiva. Det måste betyda att det finns gott om möjligheter till förbättringar, för vi vill ju att våra möten ska leda till kloka beslut, stärkt gemenskap och inte ta längre tid än nödvändigt. För det krävs bra möteskultur, som leder till mer effektiva möten.

Vem bör delta?
Alla som någon gång känt att ett möte varit meningslöst och ineffektivt. Ni som drivs av att jobba fram en bättre möteskultur. Ni som inte vill kasta bort dyrbar arbetstid på långa utdragna möten.

Vad krävs för att få en mer effektiv möteskultur?
För att lyckas genomföra effektiva möten så behöver du ha insikt i olika beteendemönster och verktyg för effektivitet och mötesteknik.
– Vad krävs för att nå ett bra resultat i ditt möte?
– Hur säkerställer du att alla idéer och lösningar kommer upp på bordet?
– Vad ska du tänka på för att mötestiden ska kännas som en bra investering för alla inblandade?

Valda delar av innehåll
– Att leda effektiva möten
– Före, under och efter – viktiga hållpunkter
– Hur undviker vi tidsödande sidospår
– Konsten att hålla fokus i mötet
– Miljöer och personer i olika mötestyper
– Att ändra mötesbeteende och bryta mönster
– Gruppens olika egenskaper
– Hur och var konflikter ska hanteras
– Hur vi enkelt utvärderar möten och snabbt upptäcker problem
– Utvärdering av befintliga möten

Komplettera med DISC personanalys
Denna utbildning kan kompletteras med en Extended DISC personanalys som ger dig insikt i ditt eget och dina medarbetares beteende och kommunikation.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Datum och ort
Meddelas vid anmälan

Deltagaravgift
4 900kr inkl. dagskonferens och kursmaterial. Exkl moms