DISC personlighetstester

Extended disc

DISC ökar förutsättningarna för bättre organisatorisk och social arbetsmiljö

Längd: 1-2  dagar, företagsinternt offereras

Få koll på era olikheter och öka ert samarbete som ger er en mer effektiv och roligare arbetsplats.

Jobbiga kollegor? Öka er kunskap med stöd av en kommunikations- och beteende analys för att få en bättre arbetsmiljö. Kravet finns förtydligat i Arbetsmiljöverkets föreskrift, 2015:4 Organisatorisk och Sociala Arbetsmiljö. Mobbing, kränkande särbehandling och ett stressat beteende skapar otrivsel. Vi kopplar samman era analyser med detta och ni får konkreta verktyg.

Innan kursen gör alla en personlig kommunikations- och beteende analys online – Extended DISC, för att få insikt i hur egna beteendet påverkar andra och hur jag påverkas av andras beteende. Analysen visar en tydlig bild av vad som skapar stress, hur jag märker att jag är stressad och vad jag kan göra för att minska upplevelsen av stress.

Under stress tappar vi alla strategier för god kommunikation och förståelse för andra. Konflikter, missförstånd, mobbing och kränkande särbehandling kan förebyggas med en ökad medvetenhet. Du får en lättare vardag med färre missförstånd och bättre samarbete för både dig själv, din grupp och dina andra kollegor när hela teamet har ett gemensamt synsätt.

Rutiner och metoder för tydlig kommunikation synliggörs och arbetsklimatet förbättras när gruppen i en teamprofil presenteras och rutiner kring bra organisatorisk och social arbetsmiljö tydliggörs.

Olikheter är bra under förutsättning att vi är medvetna om dem.

Grupputvecklingsprocessen kommer också belysas under denna utbildning för att öka förståelsen av medarbetarskapet och ledarskapet. Vikten av vad som händer med människor i grupp och hur vi tillsammans kan sätta en plattform för att komma längre tillsammans.

Utbildningen skräddarsys också utifrån den verksamhet som ni bedriver för denna utbildning ökar även förståelsen för era brukare/kunder/elever/patienter osv.

Individuell DISC-analys

Pris: offert
Längd: 10-15 min att svara på 24 frågor på webben, samtal 1,5 tim

För dig som vill utveckla dig och få en självinsikt i vad som driver dig att göra det du gör. Att förstå hur du kan uppfattas av andra människor och hur du bäst kommunicerar med andra.

Rapporten innehåller:

  • Ditt naturliga beteende/färgkombination.
  • Ditt anpassade beteende/färgkombination.
  • Vad kostar dig energi.
  • Dina styrkor och utvecklingsområden.
  • Dina motivationsfaktorer och vad som får dig att tappa motivationen.
  • Din kommunikationsstil och kommunikationsstrategier
  • Vad orsakar stress, vilka är dina tecken vid stress och hur kan du hantera stress.

Möjlighet finns även att sätta ihop rapporter i arbetspar med en kollega för att se vilka styrkor och vilka utvecklingsområden ni har tillsammans (från 2 tim).

Vi går igenom DISC-analyserna vid ett gemensamt tillfälle och ni får även en rapport där vi har satt ihop er och ni kan se era styrkor, kommunikations fallgropar och hur ni kan utvecklas tillsammans.

Vi har även många privata par som gör detta för att öka förståelsen för varandra. Tillsammans får ni verktyg och insikter som gör att ni tillsammans kan utveckla er relation på ett enkelt och roligt sätt.

Pris: offert kr/par  Längd: 10-15 min att svara på 24 frågor på webben/person, samtal 2 tim gemensamt

 

 

Vill du veta mer: Kontakta oss redan idag för ett första möte >>

För arbetsgivare finns det mycket vi kan stötta i när gäller HR. Du hittar fler av våra tjänster här >>