Aktuellt

Tips på hur du kan tänka kring HR och hur du kan nytta de med HR-kompetens

HR är en förkortning av – Human resourcers

Human resources (förkortas HR) eller human resource management (HRM) kallas ett företags personalavdelning som tar hand om att det finns basprocesser relaterade till resursen personal i en organisation. Det innefattar hur organisationer arbetar med sin personal för att främja organisationen, exempelvis med rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård. Skillnaden från hur man tidigare har jobbat med personaladministration är att HR idag jobbar mer genomtänkt och strategiskt med organisationens mänskliga resurser. HR kopplas tydligt an till organisationens affärsidé, mål, visioner och strategier. HR ser till de anställda både som grupper och som individer och ser till personalens beteende samt emotionella och sociala aspekter.

Vad behöver du tänka på inom HR?

Ett företags anställda kan ses som ryggraden för företagets hållbarhet. När vi lägger fokus på HR har vi möjlighet att maximera medarbetares prestation och kompetens. Och på så sätt når vi lättare företagets affärsmål. HR, de mänskliga resurserna spelar en avgörande roll i utvecklingen av företaget.

Personalen är fokus inom HR. Det handlar om att personalen ska trivas och må bra på arbetsplatsen. Säkra dig om att dina anställda behåller en god uppfattning om sin arbetsmiljö. Det finns metoder att använda för att ta reda på om personalen saknar något och utifrån det arbeta fram en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det viktiga är att se efter vad som ligger bakom eventuella missnöjen för att sedan behandla de frågorna och därefter kunna växa och fortsätta motivera personalen.

I det långa loppet är det billigare att investera i redan befintlig personal än att ständigt söka efter ytterligare kandidater. Vid tillväxtfaser och etablering kan det vara av särskilt stor nytta att identifiera de anställdas utbildningsbehov. Om du vill bedöma företagets tillfälliga situation, behov, arbetskraft osv. så kan HR hjälpa dig. Syftet med att göra en översikt är att få en tydlig bild av vilken kompetensutveckling som är nödvändig bland medarbetarna.

För att hitta och rekrytera de mest kvalificerade kandidaterna är företagets ”image” viktigt. På marknaden vill man bli känd som en attraktiv arbetsgivare. Just för att fler kompetenta arbetssökande dras till de företagen. Desto högre mål företaget

har desto större vikt har kompetensen hos de anställda.

Precis som i andra sociala sammanhang sker ibland konflikter även på arbetsplatser. Det är inte konstigt med tanke på den mångfald som finns av personligheter, erfarenheter, arbetssätt osv. Vill man ha hjälp med att identifiera och lösa missförstånd och problem så kan HR hjälpa till med det. Att skapa och behålla goda relationer på arbetsplatsen är direkt kopplat till arbetsmiljö och arbetsprestation bland de anställda.

I både stora och små företag är det viktigt med en sammanhållen arbetsgrupp som följer befintliga värderingar och tillsammans arbetar mot företagets mål. HR kan hjälpa att se till så att anställda är medvetna om och respekterar företagets värderingar.

För att nå effektivitet i ett företag är bra chefer avgörande. HR kan hjälpa och träna chefer att effektivisera sitt arbete. Här fungerar HR som råd och stöd i hur man kan hantera anställda och svåra situationer.

Vilka utmaningar har du inom HR?