Aktuellt

Ledarskapsutbildning

Boka in den 15 – 16 maj i Luleå, två dagar av personlig utveckling som kommer göra dig vassare i ditt ledarskap.

Ledarskapsutbildning

Att vara chef kan ofta vara alldeles underbart likväl som tungt, ensamt och ansvarsfullt. Nu har du chansen att gå en ledarutbildning där allt fokus ligger på att utrusta dig som chef med fler och bättre verktyg för ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap som håller över tid, för dig, för ditt företag och för dina medarbetare.

Vilka är förutsättningarna för ett hållbart ledarskap?
Ett hållbart ledarskap är ett ledarskap som håller över tid och klarar alla de utmaningar som dagens arbetsliv innebär. Psykisk ohälsa, effektivitet, lönsamhet, lagkrav, stress, konflikter och förändringsarbete och inte minst – vikten av arbetsglädje.

Utbildningen kommer ge dig grunderna i kommunikation och förståelsen för vilken påverkan du har på dig själv och andra. Du får teorier och verktyg som ger dig ökad förståelse, både för att leda dig själv och andra. Genom praktiska övningar lär du dig använda coachning och feedback som naturliga verktyg samt vad som krävs för att få gruppen mot företagets/organisationens mål. Du får verktyg till att hålla meningsfulla möten och samtal med dina medarbetare som skapar delaktighet och ansvarstagande. Du får grunderna i konflikthantering och varför konflikter uppstår. Du får ta del av forskning kring effektiva team, vikten av att ha rätt ledarstil utifrån vart gruppen. Du kommer även få ta del av forskning som visar på vad den ”nya” generationen ställer för krav och hur du kan tänka i ditt ledarskap när du har flera generationer på arbetsplatsen. Vi kommer även prata om varför det är så svårt att driva förändring, du får lära dig mer om detta så att du kan hantera och driva förändring och utveckling med dina medarbetare.

Ur innehållet
• Förstå dig själv och andra – beteendestilar
• Nyttja styrkor och svagheter – bygg effektiva team
• Samtal med obekvämt innehåll – utveckla ditt mod, få verktyg – svåra samtal
• Konflikter – utvecklande om de hanteras på rätt sätt
• Ta död på dina tidstjuvar – effektivt arbete
• Ansvar, krav och möjligheter
• Stress och konflikter – psykosocialt arbetsklimat

Du kommer få göra en personanalys de s.k. färgerna, blå, röd, gul och grön. Vi kommer jobba med individuell utveckling som innebär att även en personanalys ingår. Du kommer få två rapporter en ”vanlig” samt en ledarrapport.

Pris:  11 900 kr exkl moms. I priset ingår 16 timmars kurs, 2 enskilda coachtillfällen, personanalys, material (bilder/mallar på metoder och verktyg) och dagskonferens. Lokal meddelas vid bokning.

Utbildningsledare: Jessica Forsén Löfgren, magisterexamen som beteendevetare, organisationskonsult, förändringsledare, utbildare, föreläsare, utredare och har lång erfarenhet som chef och arbetsgivarrepresentant. Jessica har stor kompetens och erfarenhet av att hantera ”svåra” medarbetare och komplexa situationer.

 

Bokningsvillkor: Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till annan.

Avbokning: Vid avbokning senast 3 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. Vid avbokning 2 – 0 veckor Före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

 

Varmt välkommen med din anmäl till jessica@hrkompassen.se eller ring tfn: 0730 – 52 66 30.

Har du några frågor är det bara att kontakta mig.

Utbildningen passar alla som har någon som helst ledarroll, projektledare, arbetsledare, chef, teamledare, samordnare – kärt barn har många namn.