Aktuellt

Leda utan att vara chef

Vi har alla med människor att göra i olika situationer, vi leder och påverkar andra människor medvetet och omedvetet. Vi säljer hela tiden oss själva, våra idéer, värderingar, mål osv, oavsett roll. Då är självinsikt en grundläggande del för att nå fram. När vi vet mer om oss själva så kan vi förstå hur vi påverkar andra människor i vår omgivning och då kan vi med små justeringar få andra att gå i ”rätt” riktning. Vi sparar även energi och kan fokusera på det som driver oss.

Leda utan att vara chef ger dig grunderna i kommunikation och förståelsen för vem du är som ledare, säljare och medarbetare. Du får teorier och verktyg som gör att du kan leda dig själv och andra. Genom praktiska övningar lär du dig använda coachning och feedback som naturliga verktyg och du lär dig grunderna i att motivera andra. Du får även metoder för hur du styr samtal på ett effektivt sätt. Du kommer även att förstå hur grupper utvecklas för att bli mer effektiva och produktiva. Utbildningen är grundad på beprövade forskningsmetoder och undersökningar.

Ur innehållet

  • Grunder i kommunikation
  • Effektiva tekniker för att styra samtal med frågor
  • Ökad förståelse utifrån DISC och därigenom en effektivare kommunikation
  • Vuxenpsykologi – hur vi utvecklas och fungerar
  • Coachning
  • Feedback – feedback forward
  • Styrning av förväntningar och verklighet – mål, ansvar
  • Hur vi reagerar på förändringar – förstå vad som händer hos människor vid en förändring
  • Grunder i motivation

Kursmål

Efter kursen har du utvecklats som person och även i din roll, du har ökat din kompetens både teoretisk och praktiskt samt fått verktyg, mallar, underlag och fakta som du kan gå tillbaka till efter kursen. Du har ökat din förmåga att kommunicera och kan genom detta förstå och leda din omgivning på bästa sätt. Du behärskar grunderna i coachning, feedback och du förstår och kan sätta den struktur som du och gruppen behöver.

För vem

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete inte har ett formellt chefs- eller personalansvar men som ansvarar för att leda, stödja och utveckla individer och grupper. Den vänder sig även till dig som vill utvecklas som individ, vi ska även kunna kommunicera med familj, vänner, kunder och kollegor, så är du intresserad av personligutveckling så kan även du gå denna utbildning.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen består av en blandning av korta teoripass, praktiska övningar, egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi använder olika case för att applicera kunskaper och öva färdigheter. Du kommer få med dig mallar och underlag som du kan använda hemma.

Du kommer även få ett eget coachtillfälle på 45 minuter mellan tillfällena samt möjlighet att ringa två samtal för rådgivning efter avslutad utbildning.

Beteendeanalys DISC – hjälper dig att förstå dig själv och andra

Du kan välja om du vill göra analysen och då få en rapport och egen återkoppling kring dina drivkrafter, styrkor och utmaningar. Du kommer se vad som ger och tar energi. Verktyget är ingen sanning utan ett verktyg som gör att du kan förstå dig själv, dina medarbetare, kunder, kollegor, familj och är användbart i all kommunikation. Det är ett verktyg som är baserat på forskning. Verktyget är komplext men går enkelt att applicera i vardagen.

 

Du kommer få göra en personanalys de s.k. färgerna, blå, röd, gul och grön. Vi kommer jobba med individuell utveckling som innebär att även en personanalys ingår. Du kommer få två rapporter en ”vanlig” samt en ledarrapport.

 

Pris:  8 900 kr exkl moms. I priset ingår 16 timmars kurs, enskilt coachtillfällen, personanalys, material (bilder/mallar på metoder och verktyg) och dagskonferens.

När: 21-22 jan 2020, Köpmangatan2 Luleå, tider och schema kommer två veckor innan start.

 

Utbildningsledare: Jessica Forsén Löfgren, magisterexamen som beteendevetare, organisationskonsult, förändringsledare, utbildare, föreläsare, utredare och har lång erfarenhet som chef och arbetsgivarrepresentant. Jessica har stor kompetens och erfarenhet av att hantera ”svåra” medarbetare och komplexa situationer.

 

Bokningsvillkor: Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till annan.

Avbokning: Vid avbokning senast 3 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. Vid avbokning 2 – 0 veckor Före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

 

Varmt välkommen med din anmäl till jessica@hrkompassen.se eller ring tfn: 0730 – 52 66 30.